CZ - Pořádáme

Spolupořádáme: Hudební Pavlovice Václava Drábka

Moravská Veselka je spolupořadatelem a obnovitelem setkání mládežnických souborů Hudební Pavlovice Václava Drábka, přičemž vždy spolupracuje s významnými osobnostmi nebo kapelami tohoto žánru (V. Kumpan, J. Šmukař, P. Skopal, F. Uher, I. Slabáková,
K. Hegner, Mistříňanka, Moravanka J. Slabáka, Veselka L. Kubeše, Gloria, Drietomanka, Stříbrňanka, Túfáranka). V roce 2022 se uskutečnil 33. ročník.

Pořádáme: Pravé sušické hody, Záhorské odpoledne s...

Moravská Veselka pořádá společně s domovskou obcí Sušice u Přerova Pravé sušické hody. Jde o celovíkendovou akci, při které se zde projeví všechny fungující organizace a spolky v obci. Zaměření těchto hodů je velice různorodé. Jejich cílem je zapojení všech věkových vrstev obyvatel obce. Sobotní podvečer je věnován lidové zábavě v režii místního hasičského spolku a mladým. V neděli každoročně začíná hodovým budíčkem Moravská Veselka, pokračuje se hodovou mší Svatou a odpoledne ve velkém pásmu se představí různé spolky a seskupení včetně Moravské Veselky.
Cílem Moravské Veselky a obce Sušice u Přerova je zachování této tradice a snaha podpořit společenské dění v obci. Plakát posledního ročníku zde.

Moravská Veselka pořádá společně s MAS Moravská brána akci Záhorské odpoledne s... Celé odpoledne je věnováno všem posluchačům, kteří se rádi seznamují s kulturními zvyklostmi, tradicemi Olomouckého kraje, hlavně území Záhoří a Hané. V rámci akce jsou představeny produkty označené certifikátem „Moravská brána“ a regionální produkty Olomouckého kraje, představena činnost MAS Moravská brána. Na závěr je pozván vždy hlavní hudební host, který celému odpoledni dá ten správný hudební říz. V rámci této akce bývá též pro posluchače připraven košt vín či piva.
Plakát ročníku 2022: zde